Hillyard, Spokane, Washington, USA

Gramps ID P0668

References

  1. BREITHAUPT, Lydia Lusata [I3901]
  2. Family of SMITH, William Alexander and BREITHAUPT, Lydia Lusata [F0860]
  3. SMITH, William Alexander [I2351]