3 Ellis Building, Heavitree, St Thomas, Devon, England

Gramps ID P0539

References

  1. SMITHERAM, Martha Thomas [I0423]