Preston Street, St Mary Major, Exeter, Devon, England

Gramps ID P0595

References

  1. WEBBER, Elizabeth [I2860]
  2. WOOTON, Ann [I2672]
  3. WOTTON, Anna Louisa [I3546]
  4. WOTTON, John [I2659]
  5. WOTTON, Richard [I3010]
  6. WOTTON, Samuel [I2656]
  7. WOTTON, Samuel R [I2961]
  8. WOTTON, William Isaac [I2971]